Πολιτική Απορρήτου

Προστασία της ιδιωτικής ζωής σας είναι σημαντική για εμάς. Αποτελεί πολιτική της E-Bike Halkidiki να σέβεται το απόρρητό σας και να συμμορφώνεται με οποιονδήποτε ισχύοντα νόμο και κανονισμό σχετικά με οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες που ενδέχεται να συλλέξουμε για εσάς, συμπεριλαμβανομένου του ιστότοπού μας, https://ebikehalkidiki.gr και άλλων ιστότοπων που κατέχουμε και λειτουργούμε.

Αυτή η πολιτική ισχύει από τις 3 Μαΐου 2022 και ενημερώθηκε τελευταία φορά στις 3 Μαΐου 2022.

Πληροφορίες που Συλλέγουμε

Οι πληροφορίες που συλλέγουμε περιλαμβάνουν τόσο πληροφορίες που εν γνώσει μας και ενεργά μας παρέχετε όταν χρησιμοποιείτε ή συμμετέχετε σε οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες και προωθητικές ενέργειες μας, όσο και οποιεσδήποτε πληροφορίες αποστέλλονται αυτόματα από τις συσκευές σας κατά την πρόσβαση στα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.

Δεδομένα καταγραφήςog

Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, οι διακομιστές μας ενδέχεται να καταγράφουν αυτόματα τα τυπικά δεδομένα που παρέχονται από το πρόγραμμα περιήγησής σας. Μπορεί να περιλαμβάνει τη διεύθυνση Πρωτοκόλλου Διαδικτύου (IP) της συσκευής σας, τον τύπο και την έκδοση του προγράμματος περιήγησής σας, τις σελίδες που επισκέπτεστε, την ώρα και την ημερομηνία της επίσκεψής σας, τον χρόνο που αφιερώσατε σε κάθε σελίδα, άλλες λεπτομέρειες σχετικά με την επίσκεψή σας και τεχνικές λεπτομέρειες που εμφανίζονται στο σε συνδυασμό με τυχόν σφάλματα που μπορεί να συναντήσετε.

Λάβετε υπόψη ότι παρόλο που αυτές οι πληροφορίες ενδέχεται να μην ταυτοποιούνται από μόνες τους, ενδέχεται να είναι δυνατός ο συνδυασμός τους με άλλα δεδομένα για την προσωπική ταυτοποίηση μεμονωμένων προσώπων.

Συλλογή και χρήση πληροφοριών

Ενδέχεται να συλλέξουμε προσωπικές πληροφορίες από εσάς όταν κάνετε οποιοδήποτε από τα παρακάτω στον ιστότοπό μας:

 • Χρησιμοποιήστε μια κινητή συσκευή ή ένα πρόγραμμα περιήγησης ιστού για να αποκτήσετε πρόσβαση στο περιεχόμενό μας
 • Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω email, μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή σε οποιαδήποτε παρόμοια τεχνολογία
 • Όταν μας αναφέρετε στα social media

Ενδέχεται να συλλέξουμε, να διατηρούμε, να χρησιμοποιήσουμε και να αποκαλύψουμε πληροφορίες για τους ακόλουθους σκοπούς και οι προσωπικές πληροφορίες δεν θα υποστούν περαιτέρω επεξεργασία με τρόπο που δεν είναι συμβατός με αυτούς τους σκοπούς:

Λάβετε υπόψη ότι ενδέχεται να συνδυάσουμε πληροφορίες που συλλέγουμε για εσάς με γενικές πληροφορίες ή ερευνητικά δεδομένα που λαμβάνουμε από άλλες αξιόπιστες πηγές.

Ασφάλεια των Προσωπικών σας Πληροφοριών

Όταν συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε προσωπικές πληροφορίες και ενώ διατηρούμε αυτές τις πληροφορίες, θα τις προστατεύουμε με εμπορικά αποδεκτά μέσα για να αποτρέψουμε απώλεια και κλοπή, καθώς και μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αποκάλυψη, αντιγραφή, χρήση ή τροποποίηση.

Αν και θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να προστατεύσουμε τις προσωπικές πληροφορίες που μας παρέχετε, σας συμβουλεύουμε ότι καμία μέθοδος ηλεκτρονικής μετάδοσης ή αποθήκευσης δεν είναι 100% ασφαλής και κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί την απόλυτη ασφάλεια των δεδομένων. Θα συμμορφωνόμαστε με τους νόμους που ισχύουν για εμάς σχετικά με οποιαδήποτε παραβίαση δεδομένων.

Είστε υπεύθυνοι για την επιλογή οποιουδήποτε κωδικού πρόσβασης και της συνολικής ισχύος ασφαλείας του, διασφαλίζοντας την ασφάλεια των δικών σας πληροφοριών εντός των ορίων των υπηρεσιών μας.

Πόσο καιρό διατηρούμε τα προσωπικά σας στοιχεία

Διατηρούμε τα προσωπικά σας στοιχεία μόνο για όσο διάστημα χρειαζόμαστε. Αυτή η χρονική περίοδος μπορεί να εξαρτάται από τον σκοπό που χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας, σύμφωνα με αυτήν την πολιτική απορρήτου. Εάν τα προσωπικά σας στοιχεία δεν απαιτούνται πλέον, θα τα διαγράψουμε ή θα τα καταστήσουμε ανώνυμα αφαιρώντας όλα τα στοιχεία που σας ταυτοποιούν.

Ωστόσο, εάν είναι απαραίτητο, ενδέχεται να διατηρήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες για τη συμμόρφωσή μας με νομική, λογιστική ή υποχρέωση αναφοράς ή για σκοπούς αρχειοθέτησης για λόγους δημοσίου συμφέροντος, επιστημονικούς ή ιστορικούς ερευνητικούς σκοπούς ή στατιστικούς σκοπούς.

Παιδικό απόρρητο

Δεν στοχεύουμε κανένα από τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας απευθείας σε παιδιά κάτω των 13 ετών και δεν συλλέγουμε εν γνώσει μας προσωπικές πληροφορίες για παιδιά κάτω των 13 ετών.

Αποκάλυψη προσωπικών πληροφοριών σε τρίτα μέρη

Μπορούμε να αποκαλύψουμε προσωπικές πληροφορίες σε:

 • μητρική, θυγατρική ή θυγατρική της εταιρείας μας
 • τρίτων παρόχων υπηρεσιών με σκοπό να τους δοθεί η δυνατότητα
  παρέχουν τις υπηρεσίες τους, για παράδειγμα, παρόχους υπηρεσιών πληροφορικής, αποθήκευση δεδομένων,
  παρόχους φιλοξενίας και διακομιστών, διαφημιστές ή πλατφόρμες αναλυτικών στοιχείων
 • τους υπαλλήλους, τους εργολάβους και/ή τους σχετικούς φορείς μας
 • υπάρχοντες ή δυνητικοί αντιπρόσωποι ή επιχειρηματικοί μας συνεργάτες
 • χορηγοί ή υποστηρικτές οποιουδήποτε διαγωνισμού, κληρώσεων ή προώθησης που διοργανώνουμε
 • δικαστήρια, δικαστήρια, ρυθμιστικές αρχές και αξιωματούχοι επιβολής του νόμου, όπως απαιτείται από το νόμο, σε σχέση με οποιαδήποτε πραγματική ή μελλοντική νομική διαδικασία, ή με σκοπό τη θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση των νόμιμων δικαιωμάτων μας
 • τρίτα μέρη, συμπεριλαμβανομένων αντιπροσώπων ή υπεργολάβων, που μας βοηθούν στην παροχή πληροφοριών, προϊόντων, υπηρεσιών ή απευθείας μάρκετινγκ σε εσάς τρίτα μέρη για τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων

Διεθνείς Μεταφορές Προσωπικών Δεδομένων

Οι προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε αποθηκεύονται ή/και υποβάλλονται σε επεξεργασία όπου εμείς ή οι συνεργάτες μας, οι συνδεδεμένες εταιρείες και οι τρίτοι πάροχοι διατηρούμε εγκαταστάσεις. Λάβετε υπόψη ότι οι τοποθεσίες στις οποίες αποθηκεύουμε, επεξεργαζόμαστε ή μεταφέρουμε τα προσωπικά σας στοιχεία ενδέχεται να μην έχουν τους ίδιους νόμους περί προστασίας δεδομένων με τη χώρα στην οποία αρχικά παρείχατε τις πληροφορίες. Εάν μεταφέρουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους σε άλλες χώρες: (i) θα πραγματοποιήσουμε αυτές τις μεταφορές σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας. και (ii) θα προστατεύσουμε τις μεταφερόμενες προσωπικές πληροφορίες σύμφωνα με αυτήν την πολιτική απορρήτου.

Τα δικαιώματά σας και ο έλεγχος των προσωπικών σας πληροφοριών

Διατηρείτε πάντα το δικαίωμα να αποκρύπτετε προσωπικές πληροφορίες από εμάς, με την κατανόηση ότι μπορεί να επηρεαστεί η εμπειρία σας από τον ιστότοπό μας. Δεν θα κάνουμε διακρίσεις εναντίον σας για την άσκηση οποιουδήποτε από τα δικαιώματά σας σχετικά με τα προσωπικά σας στοιχεία. Εάν μας παρέχετε προσωπικά στοιχεία, καταλαβαίνετε ότι θα τα συλλέξουμε, θα τα κρατήσουμε, θα τα χρησιμοποιήσουμε και θα τα αποκαλύψουμε σύμφωνα με αυτήν την πολιτική απορρήτου. Διατηρείτε το δικαίωμα να ζητήσετε λεπτομέρειες για τυχόν προσωπικά στοιχεία που διατηρούμε για εσάς.

Εάν λάβουμε προσωπικές πληροφορίες για εσάς από τρίτο μέρος, θα τις προστατεύσουμε όπως ορίζεται στην παρούσα πολιτική απορρήτου. Εάν είστε τρίτο μέρος που παρέχει προσωπικές πληροφορίες για κάποιον άλλο, δηλώνετε και εγγυάστε ότι έχετε τη συγκατάθεση αυτού του ατόμου για την παροχή των προσωπικών πληροφοριών σε εμάς.

Εάν έχετε συμφωνήσει προηγουμένως να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ, μπορείτε να αλλάξετε γνώμη ανά πάσα στιγμή. Θα σας παρέχουμε τη δυνατότητα να διαγραφείτε από τη βάση δεδομένων email μας ή να εξαιρεθείτε από την επικοινωνία. Λάβετε υπόψη ότι μπορεί να χρειαστεί να ζητήσουμε συγκεκριμένες πληροφορίες από εσάς για να μας βοηθήσετε να επιβεβαιώσουμε την ταυτότητά σας.

Εάν πιστεύετε ότι οποιεσδήποτε πληροφορίες διατηρούμε για εσάς είναι ανακριβείς, ξεπερασμένες, ελλιπείς, άσχετες ή παραπλανητικές, επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία που παρέχονται στην παρούσα πολιτική απορρήτου. Θα λάβουμε εύλογα μέτρα για να διορθώσουμε οποιεσδήποτε πληροφορίες κρίνονται ανακριβείς, ελλιπείς, παραπλανητικές ή ξεπερασμένες.

Εάν πιστεύετε ότι έχουμε παραβιάσει έναν σχετικό νόμο περί προστασίας δεδομένων και επιθυμείτε να υποβάλετε καταγγελία, επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα παρακάτω στοιχεία και δώστε μας πλήρεις λεπτομέρειες για την εικαζόμενη παραβίαση. Θα διερευνήσουμε αμέσως το παράπονό σας και θα σας απαντήσουμε εγγράφως, αναφέροντας το αποτέλεσμα της έρευνάς μας και τα βήματα που θα λάβουμε για την αντιμετώπιση της καταγγελίας σας. Έχετε επίσης το δικαίωμα να επικοινωνήσετε με έναν ρυθμιστικό φορέα ή μια αρχή προστασίας δεδομένων σχετικά με την καταγγελία σας.

Όρια της Πολιτικής μας

Ο ιστότοπός μας μπορεί να συνδέεται με εξωτερικούς ιστότοπους που δεν λειτουργούμε από εμάς. Λάβετε υπόψη ότι δεν έχουμε κανέναν έλεγχο επί του περιεχομένου και των πολιτικών αυτών των ιστότοπων και δεν μπορούμε να δεχθούμε ευθύνη ή ευθύνη για τις αντίστοιχες πρακτικές απορρήτου τους.

Αλλαγές σε αυτήν την Πολιτική

Κατά την κρίση μας, ενδέχεται να αλλάξουμε την πολιτική απορρήτου μας ώστε να αντικατοπτρίζει ενημερώσεις στις επιχειρηματικές μας διαδικασίες, τρέχουσες αποδεκτές πρακτικές ή νομοθετικές ή κανονιστικές αλλαγές. Εάν αποφασίσουμε να αλλάξουμε αυτήν την πολιτική απορρήτου, θα δημοσιεύσουμε τις αλλαγές εδώ στον ίδιο σύνδεσμο μέσω του οποίου έχετε πρόσβαση σε αυτήν την πολιτική απορρήτου.

Εάν απαιτείται από τη νομοθεσία, θα λάβουμε την άδειά σας ή θα σας δώσουμε την ευκαιρία να επιλέξετε να συμμετάσχετε ή να εξαιρεθείτε, ανάλογα με την περίπτωση, σε οποιεσδήποτε νέες χρήσεις των προσωπικών σας στοιχείων.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή ανησυχίες σχετικά με το απόρρητό σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω email στο dalasasterios@yahoo.gr .